Język angielski

Co oferujemy:


10 spotkań po 2 godziny - 20 godzin zegarowych. Lekcje w małych grupach, kursy organizowane dla Ciebie. Uczymy Cię mówić, słuchać, pisać i czytać po angielsku. Cena kursu 299e 


Otrzymujesz bezpłatne książki i materiały dydaktyczne!

 

Pod koniec każdego kursu przeprowadzany jest test potwierdzający poziom nabytej wiedzy. Zdanie testu i aktywny udział w lekcjach daje uczestnikowi prawo do otrzymania certyfikatu.

 

Oferujemy się także o lekcje online!