top of page
266px-Flag_of_Poland.svg.png

Język polski

Co oferujemy:


10 spotkań po 2 godziny - 20 godzin zegarowych. Lekcje w małych grupach, kursy organizowane dla Ciebie. Uczymy Cię mówić, słuchać, pisać i czytać po polsku. Cena kursu 299e 

 

Pod koniec każdego kursu przeprowadzany jest test potwierdzający poziom nabytej wiedzy. Zdanie testu i aktywny udział w lekcjach daje uczestnikowi prawo do otrzymania certyfikatu.

 

Oferujemy się także o lekcje online!

bottom of page